Puro Mangkunegaran Surakarta telah bersiap-siap menyambut kehadiran pangageng (pejabat) yang baru. Dia adalah Gusti Pangeran Haryo (GPH) Bhre Cakrahutomo Wira Sudjiwo. Musyawarah adat di keluarga inti Mangkunegaran telah menetapkan GPH…